FOTO KURSI IESĀCĒJIEM

Fotografēšanas pamati - 6 nodarbības latviešu valodā. Ideāli piemēroti iesācējiem, jo sniedz individuālu pieeju, balstoties uz pieredzi un vēlmēm. Vēlams ņemt līdzi savu foto tehniku, bet, ja nav pieejama digitālā vai analogā kamera, var izmantot arī telefonu.

​Sākuma datums

Mācību dienas

Mācību ilgums

Mācību maksa

145 EUR

6 nodarbības

Ot.,Ce.

10.02.2020

Nodarbību laikā tiks apgūta fotografēšana dažādos režīmos un izpratne par fotoaparāta iestatījumiem un gaismas raksturu, kas būtiski spēj uzlabot attēla tehnisko un estētisko kvalitāti. Pēc katras nodarbības tiks uzdoti mājasdarbi, kurus pasniedzējs kopā ar audzēkņiem analizēs, pievēršot uzmanību kļūmēm un iespējamajiem to novēršanas veidiem. Praktiskajās nodarbībās, kuras notiek gan foto studijā, gan ārpus tās, tiks noslīpētas zināšanas un iegūtas jaunas prasmes.

Programma:

Mācību laiks

18:15-20:45

VAKARI

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ НОВИЧКА

Курсы для начинающего фотографа (любого возраста), где будут рассказаны основы фотографии, объяснены как в теории, так и на практике главные фотографические термины, а так же рассмотрена постобработка отснятого материалла. Программа обучения состоит из теоретической части, а так же из прктических занятий в студии и домашних заданий.

​Sākuma datums

Mācību dienas

Mācību ilgums

Mācību maksa

145 EUR

6 занятий

Вс.

02.02.2020

1 день. Основны фотографии, различия фотоаппаратов, принцип работы фотоаппарата, режимы фотосъемки.

Programma:

Mācību laiks

10:00-13:00

Курсы подразумевают наличие своего зеркального фотоаппарата (со второго занятия), а так же портативного компьютера (занятия по постобработке).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 день. Базовая терминология. Определения понятий диафрагмы, выдержки и светочувствительности и их взаимодействия.

3 день. Фокусировка, глубина резкости, определение эскпозиции и «баланса белого».

4 день. Работа со светом, Студийный свет итд. Базовые принципы работы.

5 день. Основы композиции и правильности построения кадра. Основы съемки портрета / натюрморта / пейзажа / архитектуры / репортажа.

6 день. Постобработка фотоматериалла в программе Adobe Lightroom.